Welstand tegen 'ezelsoor' museumplein

AMSTERDAM, 7 FEBR. De welstandscommissie van de gemeente Amsterdam heeft een negatief advies uitgebracht aan het stadsdeel Zuid inzake het zogeheten 'ezelsoor' dat deel uitmaakt van het plannen die de Deense landschapsarchitect Sven-Ingvar Anderson voor de herinrichting van het Museumplein. Het 'ezelsoor' bestaat uit een driehoekige helling, die zich zeven meter boven het maaiveld verheft.

Volgens de welstandscommissie wordt het straatbeeld in de Van Baerlestraat door het 'ezelsoor' in negatieve zin aangetast. Ook ontneemt het bouwwerk het zicht op de voorgenomen uitbreiding van het Stedelijk Museum. De Portugese architect Alvaro Siza, belast met het ontwerp voor de uitbreiding van dit museum, heeft gedreigd de opdracht terug te geven wanneer het stadsdeel volhardt in dit onderdeel van de plannen van Anderson.