Verbetering spoorlijn Utrecht-Arnhem

VEENENDAAL, 7 FEBR. Met de presentatie van de Startnotitie hebben NS en Rijkswaterstaat vanochtend in Veenendaal officieel een begin gemaakt met de procedure die moet leiden tot verbetering van de spoorlijn tussen Utrecht en Arnhem. De verbetering moet het gebruik van hogesnelheidstreinen mogelijk maken.

De HST-Oost, zoals de railverbinding tussen Schiphol en het Duitse Ruhrgebied is genoemd, kan volgens Rijkswaterstaat het beste via het tracé Utrecht en Arnhem. Andere alternatieven, zoals via Rotterdam of via Zoetermeer, zijn te duur. De verbinding met het Duitse achterland is al in de Planologische Kernbeslissing voor Schiphol en in de Tweede Structuurschema Verkeer en Vervoer opgenomen. Omdat de rijksweg A12 voor een belangrijk deel vrijwel parallel loopt aan de spoorlijn, zal de geplande verbetering van de snelweg gelijktijdig in procedure worden genomen.

Over het verbeterde spoor zullen ook binnenlandse treinen blijven rijden. Hoe snel de hogesnelheidstreinen, waarvan NS er inmiddels vier besteld hebben, over het nieuwe spoor zullen rijden, zal pas tijdens de procedure duidelijk worden. Er worden in de Startnotitie vijf varianten genoemd, waarbij onder andere een snelheid van 200 en een snelheid van 300 kilometer onderzocht zal worden. Ook de kosten van de lijn zijn nauwelijks in te schatten, zei project-directeur Ph. van Beeck Calkoen: “We denken een bedrag tussen de twee en zes miljard gulden.”

De komende weken zullen er in de verschillende gemeenten langs het tracé informatie-avonden gehouden worden. Begin 2000 zal het ontwerp-tracébesluit worden gepresenteerd, waarna in de jaren 2002-2007 de plannen zullen worden uitgevoerd. “In het jaar 2007 zullen de inwoners van de gemeenten langs de route in staat zijn die mooie treinen in snel tempo voorbij te zien komen,” zegt project-manager J. van Laarhoven van de Nederlandse Spoorwegen.

Duidelijk is inmiddels dat er in de snelste variant nogal wat aanpassingen aan het spoor moeten worden uitgevoerd. Niet alleen moeten er over het hele stuk tussen Utrecht en Arnhem vier banen worden aangelegd, op verschillende plaatsen moet bovendien het spoor worden 'rechtgetrokken' om te voorkomen dat de treinen uit de bocht vliegen. De snelheidslijn loopt door de Veluwe en de Heuvelrug en passeert tien woonplaatsen. Knelpunten zijn er ondermeer in Bunnik, Maarn en Veenendaal.