Ramsj

Lee Hall: Willem de Kooning & Elaine Fried. Portret van een huwelijk. Ingenaaid, Becht 1993, van ƒ 49,90 voor ƒ 12,50. Steven Sterk, Servetstraat 3 Utrecht.

Al voor de Tweede Wereldoorlog trok Willem de Kooning - geboren in 1904 in Rotterdam - naar Amerika waar hij zich zou ontwikkelen tot een van de voormannen van het abstract expressionisme. De biografie van Hall richt zich niet zozeer op het kunstenaarschap van De Kooning, als wel op de turbulente verhouding die hij meer dan vijftig jaar had met Elaine Fried (1918-1989). Veel nadruk op het naoorlogse Amerikaanse kunstenaarsleven waar beiden deel van uitmaakten: een aaneenschakeling, als je Hall moet geloven, van drinkgelagen, feesten en overspel.

    • Henk Lagerwaard