Ramsj

Owen Chadwick: A history of christianity. Geb. St. Martin's Press 1995, van ƒ 78,85 voor ƒ 39,90. Scheltema Holkema Vermeulen Amsterdam. Donner Rotterdam Hans Joachim Klimkeit: Gnosis on the Silk Road. Geb. Harper 1993, van ƒ 65,55 voor ƒ 22,50. Scheltema Amsterdam.

Chadwick - hoogleraar kerkgeschiedenis in Cambridge - schreef een helder en veelomvattend boek over de geschiedenis van het christendom: vanaf de zware beginjaren in de Romeinse tijd tot en met het huidige fundamentalisme in Amerika, zoals dat onder anderen door de 'tv-evangelisten' wordt uitgedragen.

Het boek van Klimkeit biedt een 'first-ever English translation' van de belangrijkste gnostische teksten uit Azië. Het gaat hier vooral om zogenaamde Manicheïsche teksten, geïnspireerd door Mani (216-276) die het christelijk geloof wilde verdiepen met de kennis ('gnosis') van allerlei oosters-mystieke denkbeelden. En er ligt nog meer religie in de ramsj: bij De Slegte is Hamilton Gibbs klassieke studie De islam verkrijgbaar (van ƒ 36,- voor ƒ 10,90), terwijl bij de Boekenmarkt Hindu Javanese te vinden is, een veel geprezen antropologisch onderzoek van Robert Hefner naar een hindoe-enclave op het overheersend islamitische Java (van ƒ 35,50 voor ƒ 12,90).

    • Henk Lagerwaard