Publieke zoen Franse minister voor Sorgdrager

NOORDWIJK, 7 FEBR. De uitgestoken hand van minister Sorgdrager zag hij niet. De Franse minister van Justitie, Jacques Toubon, wilde de goede relaties tussen zijn land en Nederland uitdrukken met een publieke zoen op de wang van zijn ambtgenoot. Tijdens het werkontbijt aan zee tussen Sorgdrager en Toubon was de aanpak van verdovende middelen het enige gespreksonderwerp geweest.

“Winnie et moi”, zei Toubon, hadden tijdens een “uitstekend” gesprek in Noordwijk ontdekt dat er ondanks enkele verschillen van mening ook veel overeenkomsten waren tussen Frankrijk en Nederland.

Nederland en Frankrijk willen de handel in alle soorten verdovende middelen hard aanpakken. Dat moet zeker gebeuren in Europees verband, maar de Frans-Nederlandse relatie heeft de komende jaren wat extra aandacht nodig, zo vinden Sorgdrager en Toubon. De produktie van chemische drugs (zoals xtc) en de problemen langs de snelweg tussen Rotterdam en de Noordfranse stad Lille staan daarbij centraal. Het speciale overleg tussen Frankrijk en Nederland over drugs en het drugstoerisme, genoemd naar de grensovergang Hazeldonk, zal worden “geïntensiveerd”.

De relaties tussen Nederland en Frankrijk zijn lange tijd verstoord geweest wegens de verschillen van inzicht over de aanpak van het drugsprobleem. President Chirac en vele andere Franse hoogwaardigheidsbekleders lieten Nederland de afgelopen jaren weten geen enkel begrip te hebben voor fenomenen als coffeeshops en de thuisteelt van nederwiet. Nederlandse politici spraken op hun beurt hun ergernis uit over de in hun ogen ongenuanceerde Franse kijk op de drugsproblematiek. Nederland vreesde twee maanden geleden nog het ergste voor het EU-voorzitterschap.

Feit is dat Nederland de overlast rond coffeeshops het afgelopen jaar harder heeft aangepakt. Met name het politieoptreden in Rotterdam, de eindbestemming voor veel Noordfranse drugstoeristen, heeft de goedkeuring van de Fransen gekregen. Ook de harde taal van minister-president Kok over de aanpak van produktie en handel in chemische drugs was in Franse ogen een bewijs van een nieuwe Nederlandse drugspolitiek. Vorige week tekenden beide landen een nieuwe douane-overeenkomst die de gezamenlijke strijd tegen verdovende middelen en fraude moet verbeteren.

De komende tijd zullen Frankrijk en Nederland zich concentreren op de geografische verschuivingen die een repressief beleid met zich meebrengt. Het drugstoerisme verplaatst zich vanuit Rotterdam in zuidelijke richting; xtc-pillen duiken steeds vaker op in Oost-Europa, met name in Polen.

Minister Sorgdrager trok gistermiddag in Noordwijk alvast de conclusie dat de betrekkingen tussen haar en Toubon zijn “genormaliseerd”. Ze hoopte dat dat “ook op andere niveaus” - in het bijzonder president Chirac - het geval zal zijn.