Mandela roept op tot nieuw patriottisme

KAAPSTAD, 7 FEBR. De Zuidafrikaanse president Nelson Mandela heeft vandaag in zijn 'troonrede' bij de opening van het nieuwe parlementaire jaar in Kaapstad opgeroepen tot “nieuw patriottisme” en “coöperatief bestuur” voor de “herstructurering, ontwikkeling en verzoening van Zuid-Afrika” en maatregelen aangekondigd tegen de wijdverbreide misdaad. Op economisch terrein maakte de president een verdere privatisering bekend.

Het was de eerste zitting van de volksvertegenwoordiging onder de nieuwe grondwet, die afgelopen maandag van kracht werd. Een van de belangrijkste elementen uit Mandela's rede betrof de aanpak van de misdaad, die sinds enkele jaren tot de allerhoogste ter wereld behoort. “Ik waarschuw de criminelen. We zullen het hun zeer moeilijk maken. We zullen duidelijk maken dat misdaad in onze jonge democratie niet loont”, aldus Mandela, die weinig details gaf over de echte aanpak. Naar verwachting zal zijn minister van Justitie, Dullah Omar, hier later vandaag dieper op ingaan. Mandela zei alleen dat Zuid-Afrika enkele “internationale toegangspunten” zal sluiten, waarschijnlijk enkele kleine luchthavens, waarop weinig controle is.

Andere partijen dan Mandela's eigen ANC reageerden teleurgesteld op zijn uitspraken over de misdaad. Een woordvoerder van de Zoeloe-partij Inkatha zei: “Misdadigers moeten zwaar worden gestraft, daarover heeft de president niets gezegd.” De leider van de Democratische Partij, Tony Leon, sprak zich in soortgelijke bewoordingen uit. Vice-president Thabo Mbeki verdedigde naderhand het regeringsbeleid en sprak naderhand tegen dat de criminaliteit niet serieus wordt aangepakt. “We zijn nog bezig na te gaan wat de juiste manier van bestrijding is. We kijken naar de Verenigde Staten, Groot-Brittannië en Nederland om gebruik te maken van hun ervaring op dit gebied.”

Ook op het beleidsterrein van de economie werd vandaag met spanning uitgekeken naar de woorden van de president. Hoewel de economie van Zuid-Afrika duidelijk de weg omhoog heeft gevonden, overheerste de afgelopen tijd de gedachte dat de regering een aantal ferme maatregelen zou moeten nemen. Mandela kondigde aan dat er verder zal worden geprivatiseerd. De president zei “vol vertrouwen” te zijn dat zijn land erin zal slagen in het jaar 2000 de beoogde zes procent groei (nu drie procent) te halen, evenals het scheppen van 500.000 nieuwe banen per jaar. Zuid-Afrika kampt met een hoge werkloosheid, die met name in de zwarte gemeenschap heerst. Naar schatting de helft van de zwarte bevolking heeft geen werk. Mandela beloofde verder de welig tierende corruptie in het overheidsapparaat te zullen aanpakken.

De Zuidafrikaanse financiële wereld reageerde vandaag zeer positief op de rede van Mandela. Op de effectenbeurs stegen de koersen en ook de rand verstevigde zijn positie ten opzichte van de dollar.