Kredietverlening EIB naar record

De kredietverlening door de Europese Investeringsbank (EIB) is vorig jaar ten opzichte van 1995 toegenomen met 8,4 procent van 21,4 miljard ecu tot een recordbedrag van 23,2 miljard ecu (50,3 miljard gulden). Dit jaar zal er een verdere groei zijn, zo heeft EIB-president Brian Unwin bekendgemaakt.

De EIB, een instelling van de Europese Unie, de grootste internationale kredietverstrekker ter wereld. Naar landen buiten de EU ging vorig jaar 2,3 miljard ecu (5 miljard gulden), circa 18 procent minder dan de 2,8 miljard ecu in 1995. De landen in Oost-Europa ontvingen een recordbedrag van 1,1 miljard ecu (2,4 miljard gulden).

Om de kredietstroom te kunnen financieren, leende de EIB 18,6 miljard ecu (40,4 miljard gulden) op de internationale kapitaalmarkt. Dat was de helft meer dan de 12,4 miljard in 1995. De bank gaf obligatieleningen uit in 22 valuta's.

Bankpresident Unwin zei dat de EIB het tot haar taak rekent te zorgen voor vertrouwen en liquiditeit in de toekomstige Europese valuta euro, net zoals de bank in de jaren tachtig het gebruik van de Europese rekeneenheid ecu op de kapitaalmarkten aanmoedigde.

Dit jaar gaf de EIB al twee obligatieleningen uit die bij de start van de Economische en Monetaire Unie in 1999 kunnen worden omgewisseld in euro's. Het gaat om een lening van een miljard gulden en een van een miljard ecu (2,17 miljard gulden).