Grootschalige fraude bij ABN Amro

ROTTERDAM, 7 FEBR. ABN Amro heeft voor de derde keer in twee jaar een majeure fraudezaak ontdekt. De bank spreekt van een “omvangrijke zaak” en kondigt een diepgaand onderzoek aan naar de interne procedures die zulke “administratieve onregelmatigheden” moeten voorkomen.

“Het is een pijnlijke zaak”, zegt een woordvoerder van ABN Amro. “Dit behoort niet te kunnen.” Hij taxeert de omvang van de fraude op tientallen miljoenen guldens. Vorig jaar kwam een fraudegeval van ongeveer 25 miljoen gulden naar boven op het kantoor Vijzelstraat in Amsterdam. Tegen de verdachte in deze zaak loopt nog een rechtszaak. Twee jaar waren er onregelmatigheden bij de vestiging in het Zwitserse Chiasso.

De nieuwste fraudezaak speelt zich af op het kantoor in de Amsterdamse Sarphatistraat, een van de twee kantoren in Nederland waar de bancaire dienstverlening aan de diamanthandel is geconcentreerd.

Volgens een woordvoerder van ABN Amro is tot nu toe geen aangifte bij justitie gedaan van de fraude. “Wij moeten eerst uitzoeken tegen wie we aangifte moeten doen en waarom.” De fraudezaak kwam in november boven water en wordt sindsdien onderzocht door de interne accountantsdienst van de bank. Tot nu toe zijn vier medewerkers van de bank officieel geschorst.

Afhankelijk van de uitkomsten van het interne onderzoek zal worden bepaald of zij worden ontslagen.

Onderdeel van het onderzoek is de vraag of de opbrengsten van de “administratieve onregelmatigheden” ten goede zijn gekomen aan de betrokken medewerkers of dat het ook “potentieel gewin was voor criminele doeleinden”.

ABN Amro kwam gisteravond zelf met een persbericht over de fraudezaak nadat duidelijk was geworden dat De Telegraaf er vanochtend over zou berichten. Volgens ABN Amro is de schade voor cliënten gecompenseerd. De bank zegt een extra voorziening voor de schade te hebben getroffen, maar verwacht dat de bestaande eigen financiële voorzieningen voor fraude en de verzekering tegen fraude de schade verder zullen dekken. De fraude heeft “ geen effect van enige betekenis op het bedrijfsresultaat over 1996”.

Volgens de woordvoerder van ABN Amro zal aan de hand van de resultaten van het onderzoek bekeken worden of de zaak ook repercussies moet hebben voor de mensen in de organisatie die verantwoordelijkheid dragen voor de controle op de vier geschorste medewerkers. Tot welk bestuurlijk niveau binnen de bank die verantwoordelijkheid zich uitstrekt, kan hij niet zeggen. “Wij moeten en zullen absoluut het boetekleed aantrekken.”

Hoe de fraude bij de bank in zijnwerk ging, wil ABN Amro niet aangeven. Volgens sommige financiële kringen zou sprake zijn geweest van kredieten aan gefingeerde vennotschappen en zouden ook “slapende” rekeningen van klanten gebruikt zijn voor transacties.