Geen geld voor onderhoud; Het Russische wapensysteem wordt onveilig

MOSKOU, 7 FEBR. De De Russische strijdkrachten bevinden zich in een dermate “huiveringwekkende staat” dat twijfels bestaan over de betrouwbaarheid van 's lands kernwapensystemen. Dat heeft de Russische minister van Defensie, Igor Rodionov, president Jeltsin gemeld.

Hij verstrekte zelf in een gesprek met Russische journalisten details uit de brief, die ook aan premier Tsjernomyrdin is gericht.

Volgens de minister bevinden de nucleaire commando- en controlecentra zich in een staat van verval als gevolg van gebrek aan geld. “Niemand kan op dit moment de betrouwbaarheid van onze controlesystemen garanderen”, aldus de minister.

“Rusland kan spoedig het punt bereiken waarop zijn raketten en kernsystemen niet meer kunnen worden gecontroleerd.”

Rodionov hamert al sinds zijn benoeming tot minister van Defensie in juli vorig jaar op de noodzaak, meer geld voor defensie ter beschikking te stellen. Hervormingen blijven uit door geldgebrek en aan onderhoud kan vrijwel niets meer worden gedaan. Daar komt bij dat onder de leiders van de machtsministeries grote verschillen van mening bestaan over de aard van de hervormingen en dat president Jeltsin door zijn ziekte niet in staat is dergelijke conflicten te beslechten.

“De hervormingen bij de strijdkrachten zijn een strijd om hun overleven geworden, een strijd tegen de desintegratie”, aldus Rodionov. “Het afschuwelijke is, dat ik als Russisch minister van Defensie een toeschouwer word bij het destructieve proces in het leger en daar niets aan kan doen.”

Volgens de minister neemt de defensieve capaciteit van Rusland al sinds 1990 voortdurend af. Een tekort aan satellieten leidt tot een aantasting van de mogelijkheden van de strijdkrachten om de nucleaire strijdkrachten van potentiële tegenstanders te volgen, terwijl de Verenigde Staten de Russische strijdkrachten 24 uur per etmaal kunnen volgen, zo klaagde hij.

In zijn brief uitte Rodionov zich ook verontrust over de psychologische gesteldheid van 's lands militairen, vooral de officieren. Hij zei dat vorig jaar ongeveer honderd officieren zelfmoord hebben gepleegd. Militairen worden slecht betaald, slecht gevoed en slecht gekleed en dat kan volgens minister Rodionov drastische consequenties hebben. “Het leger moet volgens de plannen in het jaar 2003 zijn hervormd. Maar in de huidige omstandigheden kunnen we het geheel verliezen als een leger dat in staat is te vechten en dat betekent dat het land haar defensievermogen kwijtraakt”, aldus Rodionov. (Reuter)