Geen boycot van banken Zwitserland

ZÜRICH, 7 FEBR. De Zwitserse banken kunnen opgelucht ademhalen. Een boycotoproep door joodse organisaties is op het laatste moment afgewend. Volgende week zou het Joods Wereldcongres (JWC) op een bijeenkomst besluiten tot zo'n oproep wegens de weigering van de banken om mee te werken aan een onderzoek naar slapende rekeningen van slachtoffers van de Holocaust.

Nog net op tijd besloten woensdag drie grote Zwitserse banken een 'humanitair' fonds op te richten ter grootte van 100 miljoen frank (130 miljoen gulden), ten bate van Holocaust-slachtoffers en hun nabestaanden.

Het JWC verwelkomde het fonds en was blij dat 'confrontatie' had plaatsgemaakt voor 'samenwerking'. Zelfs de New-Yorkse senator Alfonse D'Amato, de hardste straatvechter in het conflict met Zwitserland, zei dat 'strafmaatregelen' op dit moment het samenwerkingsproces alleen maar zouden schaden.

Het wachten is nu alleen nog op New York. Daar is besloten overheidsgelden pas weer op Zwitserse banken te parkeren als alle details over het fonds duidelijk zijn. Volgende week zal het New-Yorkse parlement beslissen of verdere sancties tegen de banken gewenst zijn. Gouverneur Pataki eist inzage in de archieven van Zwitserse banken die tussen '39 en '45 een filiaal hadden in de stad. (AP, Reuter)