Franse justitie hard in corruptiezaken

PARIJS, 7 FEBR. Het Franse Cour de Cassation heeft de eerdere veroordelingen wegens corruptie geaccepteerd van twee vooraanstaande politici en een nog prominentere tv-presentator. De weerstand tegen deze strengheid van de justitie neemt toe.

Voor Michel Mouillot (ex-burgemeester van Cannes) en Michel Noir (ex-burgemeester van Lyon en oud-minister van Handel) betekenden de vonnissen het einde van hun politieke carrière. Noir, die in de jaren tachtig een snelle loopbaan maakte als modern liberaal, kondigde aan zijn lidmaatschap van de Assemblée Nationale met onmiddellijke ingang te beëindigen.

Alleen de presentator van het best bekeken tv-journaal, dat van de commerciële zender TF1, Patrick Poivre d'Arvor, lijkt zijn werk ongeschonden te kunnen voortzetten. Gisteravond bleef hij weg van het scherm, maar maandag vertelt hij meer dan acht miljoen Fransen weer van acht uur tot tien over halfnegen wat er in de wereld gebeurt, ook in de talloze zaken waarin bekende landgenoten van corruptie worden verdacht.

Het hoogste gerechtshof accepteerde het verweer van de verdachten niet, dat hun gewraakte handelingen te lang geleden hadden plaatsgehad. Door niet 'corruptie' maar 'misbruik van bedrijfsmiddelen' als centraal misdrijf te zien, ging de verjaring pas lopen vanaf het moment van ontdekking. In het onderhavige geval had de schoonzoon van ex-burgemeester Michel Noir met ruime hand geld, (Caraïbische) reizen en luxe-artikelen verstrekt aan een groepje politici waarin ook de televisie-presentator verkeerde.

De nu in hoogste instantie bevestigde straffen behelzen boetes van tienduizenden guldens en voorwaardelijke gevangenisstraffen van meer dan een jaar. De voormalige burgemeester van Cannes, die tot de verdachten behoorde, zit al sinds vorige zomer in voorlopige hechtenis om geheel andere affaires. Hij zou bij herhaling forse steekpenningen hebben gevraagd en gekregen in ruil voor casinovergunningen.

Vorige week deed een groep van vierhonderd, meest onbekende rechters en officieren van justitie een beroep op de regering en de publieke opinie om justitie de middelen en de vrijheid te gunnen om de handhaving van de wet mogelijk te maken. Hun pleidooi volgde op 'Het Appel van Genève', een oproep van een aantal bekende rechters van instructie en officieren van justitie die vorig jaar stelden dat de internationale financiële fraude bijna vrij spel heeft doordat regeringen in Europa internationale opsporings-acitiviteiten niet voldoende steunen of domweg saboteren.

In de Franse Assemblée Nationale is bij herhaling gevraagd om inperking van de macht van deze 'petits juges', meest jonge rechters van instructie die vergaande bevoegdheden hebben en de laatste jaren al veel politici en directeuren van grote Franse bedrijven hebben aangepakt. De oud-president-directeur van de Franse spoorwegen heeft net een half jaar in de cel doorgebracht op verdenking van malversaties in zijn vorige functie aan het hoofd van de oliemaatschappij Elf.

In zijn boek Le coup d'Etat des juges gaat de serieuze Figaro-journalist Eric Zemmour in tegen uitwassen van de rechterlijke bevoegdheden tegen vermeende corruptie. Met name het misbruik van voorarrest is vaak schrijnend.

    • Marc Chavannes