College GS 'overleeft' vervuild baggerslib

LEEUWARDEN, 7 FEBR. Gedeputeerde Staten van Friesland mogen blijven zitten. Ze krijgen van Provinciale Staten nog een kans om de gemaakte fouten in het baggerbeleid te herstellen. Een meerderheid van de Staten nam dit besluit woensdag tijdens een vergadering over de consequenties van het falende baggerbeleid.

Uit een rapport van Coopers & Lybrand, dat twee weken geleden openbaar werd, bleek dat de provincie de afgelopen tien jaar structureel fouten heeft gemaakt bij het verlenen van vergunningen voor de stort van baggerslib. Bedrijven mochten storten zonder vergunning, konden ongestraft voorschriften overtreden en de controle op de baggerdepots was onvoldoende. Volgens de onderzoekers heeft de provincie procedures omzeild door een “te pragmatische toepassing van de regels”.

Het Friese college van GS stelde zich collegiaal verantwoordelijk voor de fouten. Al in de commissievergadering van vorige week vrijdag bleek al dat de collegepartijen PvdA, CDA en VVD geen vergaande consequenties wilden verbinden aan het falend baggerbeleid. Er waren weliswaar ernstige fouten gemaakt, maar de steeds wisselende regelgeving en onduidelijke jurisprudentie waren hier mede debet aan, zo was de teneur.

De VVD, die in de commissie nog de woorden “schokkend” en “slordig” in de mond nam, sloeg in de Statenvergadering een mildere toon aan. VVD-woordvoerder T. Baas: “Het gezag van het college is aangetast, maar een actieplan kan dit herstellen.” Een motie van oppositiepartij 'Grien Links', waarin het vertrouwen in het college werd opgezegd, werd verworpen met 48 stemmen tegen en vier voor. Een motie van D66 die de verantwoordelijke gedeputeerden B. Mulder (PvdA, milieu) en K. Walsma (CDA, wegen en kanalen) vroeg hun portefeuilles beschikbaar te stellen, haalde het evenmin.

Mulder en Walsma erkenden fouten te hebben gemaakt. Om die in de toekomst te vermijden zal de Rijksdienst voor Milieu-inspectie worden betrokken bij het toezicht op de baggerdepots. Ook komt er een certificering van het milieubeleid en wordt extra geld vrijgemaakt voor versterking van de provinciale milieu-afdeling.