Varkenspest bedreigt vleesexport

ROTTERDAM, 6 FEBR. Het uitbreken van klassieke varkenspest in het zuiden van het land zou de sector in het ergste geval een schade berokkenen van 820 miljoen gulden. In dat scenario zou de bedrijfssector maximaal worden getroffen.

Dat staat in een rapport van de vakgroep Agrarische Bedrijfseconomie van de Landbouwuniversiteit Wageningen, waarin de consequenties van het uitbreken van besmettelijke dierziekten worden geïnventariseerd. Zou de epidemie tot een gemiddelde omvang beperkt blijven, dan moet worden gerekend op een schade van rond 255 miljoen gulden. Mocht het buitenland echter massaal de grenzen sluiten voor Nederlands varkensvlees, dan zou de schade een veelvoud van 820 miljoen gulden kunnen bedragen.

De studie werd gisteren gepresenteerd op het ministerie van Landbouw.

Het ministerie heeft vanochtend bevestigd dat inmiddels een tweede geval is vastgesteld. Er wordt overwogen de veiligheidsmaatregelen op te voeren. Het gaat om een varken van een bedrijf in Odiliapeel, dat binnen een straal van tien kilometer ligt van de varkenshouderij in Venhorst, waar eerder deze week varkenspest werd geconstateerd. Binnen een straal van tien kilometer rond dat bedrijf mogen geen varkens meer worden vervoerd. Volgens Landbouw is het denkbaar nu ook een veiligheidszone rond het bedrijf in Odiliapeel in te stellen.

Tot nu toe heeft alleen België verscherpt toezicht op varkensimporten afgekondigd. Brussel heeft gisteren aan zes Duitse deelstaten een exportverbod op varkens en varkensvlees opgelegd. De totale waarde van de Nederlandse varkensexport bedraagt ƒ 5,6 miljard per jaar.