Sociologie & Psychologie; Wild of tam, samen of alleen

Een auto kiest men niet zomaar. Imago speelt een belangrijke rol. Over het spectrum van het Nederlandse wagenpark: tussen massa en individu, tussen emotie en beheersing.

De meeste waterkeringen zijn laag en dienen slechts om de achtergelegen terreinen tegen matig hoge waterstand te beschermen. Alleen de dijken van het Julianakanaal, dat grotendeels langs de oostelijke steilrand van het Maasdal loopt, biedt volledige bescherming tegen de Maasvloeden.

    • Bram Pols