Siemens

Volgens L. Duursma uit Eerbeek (NRC HANDELSBLAD, 1 februari) zou noch de V1 noch de V2 elektronische apparatuur aan boord hebben gehad. In hoeverre het woord 'elektronische' weggelaten had kunnen worden, wil ik hier in het midden laten.

Feit is dat beide projectielen gyroscopische motoren (stuurmotoren) droegen, die de koers van de V2's bepaalden. Siemens leverde deze motoren aan het kamp Dora waar ze gemonteerd werden door de gevangenen onder de meest afschuwelijke omstandigheden.

Een andere 'verdienste' van (onder meer) de firma Siemens was het verlenen van financiële, politieke en materiële steun zonder welke het fascisme nooit de kans gekregen zou hebben de macht in Duitsland te veroveren, een wereldoorlog te ontketenen en de genocide in de kampen door te zetten.

    • Drs. L. Rombout