Rekenkamer kritiseert salarisfonds in onderwijs

ROTTERDAM, 6 FEBR. De Algemene Rekenkamer betwijfelt of het Vervangingsfonds de stijgende salarispost voor vervangers in het basis- en voortgezet onderwijs daadwerkelijk beheersbaar heeft gemaakt. Dat stelt de Rekenkamer in een rapport. Minister Ritzen (Onderwijs) noemt de kritiek onterecht. Hij vindt dat de uitgaven wel degelijk beheersbaar zijn geworden.

Uit het fonds worden de salarissen betaald voor (tijdelijke) leerkrachten in het basis- en voortgezet onderwijs. Het fonds is in 1992 opgericht. De scholen betalen premies aan het fonds dat de ingediende declaraties voor vervangingen vergoedt.

De Rekenkamer heeft vastgesteld dat op het moment van invoering het geautomatiseerde administratieve systeem niet volledig operationeel was. Volgens minister Ritzen is door middel van het Vervangingsfonds inmiddels paal en perk gesteld aan creatief declaratiegedrag van de scholen.