P.M. Hoppenbrouwers

P.M. Hoppenbrouwers is per 1 februari benoemd tot lid van het directieteam van Greenfield Capital Partners in de functie van directeur aandeelhoudersrelaties / produktonwikkeling. Op termijn zal hij ook worden belast met het beheer van de investeringsfondsen van Greenfield. Hoppenbrouwers is afkomstig van het automatiseringsbedrijf Triple P waar hij ondermeer belast was met investor relations.