Overleg in Benelux op een laag pitje

NOORDWIJK, 6 FEBR. De samenwerking binnen de Benelux is op het ogenblik zeer gering. Volgens Nederlandse bronnen is overleg met de Belgische christen-democratische premier, Dehaene, zeer moeilijk sinds Europese christen-democraten zich kritisch uitlieten over het Nederlandse drugsbeleid.

Tijdens een bezoek van Dehaene onlangs aan Den Haag heeft premier Kok een poging gedaan het gesprek weer op gang te brengen. Maar na afloop van een gesprek met zijn Belgische collega heeft hij de conclusie getrokken dat het onvermijdelijk is dat Benelux-overleg voorlopig op een laag pitje blijft staan, aldus een direct betrokkene. Dat betreft niet alleen het drugsbeleid, maar ook andere zaken zoals de onderhandelingen over het Verdrag van Maastricht.

De Belgische minister van Justitie, De Clerck, die gisteren aanwezig was op de informele bijeenkomst van de ministers van Justitie van de Europese Unie onder voorzitterschap van hun Nederlandse collega, Sorgdrager, zei desgevraagd dat zijn regering er “ongelukkig” mee is dat Nederland over drugs rechtstreeks met Frankrijk praat. België zou graag een bemiddelende rol spelen en is daar volgens De Clerck als tweetalig land ook bij uitstek geschikt voor.

België heeft wel te maken met gevolgen van het feit dat Frankrijk en Nederland nog altijd niet op één lijn zitten over drugsbeleid. Ondanks het verdrag van Schengen handhaaft Frankrijk controles aan de grens met België met als argument de invoer van drugs die als gevolg van Nederlands beleid mogelijk is. Volgens minister De Clerck zit zijn land als een buffer tussen Nederland en Frankrijk ingekneld en wil het graag zelf een bijdrage leveren om uit deze positie te komen.

De Franse minister van Justitie, Toubon, zei desgevraagd er nog geen idee van te hebben wanneer zijn land de grenscontroles aan de noordgrens zal opheffen. Een probleem zou nog zijn bij de justitiële vervolging van bezitters van drugs. Het zou Frankrijk nog niet duidelijk zijn wanneer in Nederland daadwerkelijk tot vervolging wordt overgegaan.

Volgens een Nederlandse bron werd in het verleden, voordat de Europese christen-democraten in aanwezigheid van onder anderen de Duitse bondskanselier Kohl het Nederlandse drugsbeleid bekritiseerden, wel goed met de Belgische regering samengewerkt. Daarbij speelde de Belgische minister van Binnenlandse Zaken, VandeLanotte, een belangrijke rol. Maar dat contact is vrijwel volledig stilgelegd.

    • Ben van der Velden