Kamer stemt in met wet huursubsidie

DEN HAAG, 6 FEBR. De Tweede Kamer gaat in meerderheid akkoord met de nieuwe Huursubsidiewet die op 1 juli ingaat. Dat bleek gisteren na het afrondend debat met staatssecretaris Tommel (Volkshuisvesting).

Vorige week drongen de coalitiepartners PvdA, VVD en D66 aan op een extra uitgave van 50 miljoen om huurders met een minimuminkomen tegemoet te komen. Het kabinet willigde het verzoek van de fracties gedeeltelijk in en trekt in totaal vanaf dit jaar structureel 31 miljoen gulden extra uit, oplopend tot 73 miljoen rond de eeuwwisseling.

De toezegging was voor PvdA, VVD en D66 voldoende om in te stemmen met Tommels wetsvoorstel voor een nieuwe aanpak van de huursubsidie. De CDA-fractie onthoudt zich van steun.