Geneesmiddelen (2)

Wat is het dat C. Renckens zorgelijk stemt over een blijvende verkrijgbaarheid van antroposofische geneesmiddelen? Niet de kosten, ze zijn immers reeds uit het ziekenfondspakket geschrapt.

De ernstige bijwerkingen of andere nare gevolgen? Nooit van gehoord. (Wel bij de 'gewone' chemisch bereide geneesmiddelen, denk maar aan onder andere Softenon, waarvan overigens ook de fabricage niet altijd milieuvriendelijk te noemen is).

Is de Geneesmiddelenwet soms belangrijker dan de vrije keuze van patiënten? In een maatschappij waar een deel van de artsen, zonder zich veel aan de wetten gelegen te laten liggen, omgaat met abortus en euthanasie is een paternalistische houding, zoals Renckens in zijn artikel aan de dag legt, een belediging van de Nederlandse burgers.

    • P.G.A.M. Couwenbergh