Frankrijk eert overleden Harriman

PARIJS, 6 FEBR. President Chirac zal zaterdag posthuum het grootkruis van het Légion d'Honneur uitreiken aan de gisteren in Parijs overleden ambassadeur van de Verenigde Staten Pamela Harriman.

Na een plechtige eredienst zal haar stoffelijk overschot voor de begrafenis worden overgebracht naar de Verenigde Staten.

Frankrijk neemt vol erkentelijkheid en sympathie afscheid van de vrouw die bijna vier jaar lang de trait d'union is geweest tussen twee hoofdsteden die nogal eens wrevelig op elkaar reageerden.

“Onze oudste bondgenoot”, zoals president Clinton Frankrijk gisteren aanduidde, zat Washington onder meer dwars in een bittere spionage-affaire, de vernieuwing van de wereldhandels-akkoorden in het kader van de GATT, en meer recent de uitbreiding van de Navo en de mogelijke terugkeer van Frankrijk in de geïntegreerde militaire structuur van het Atlantisch bondgenootschap.

“Zij hield van Frankrijk”, zei president Chirac, die zich bij hoge uitzondering op de trappen van het Elysée in het Engels uitliet. “Ze heeft veel gedaan voor de betrekkingen tussen de Verenigde Staten en Frankrijk. Ze was knap, spontaan en intelligent, en heeft heel wat problemen opgelost. Ik ben zeer verdrietig. Zij was waarschijnlijk een van de beste Amerikaanse ambassadeurs sinds Ben Franklin en Jefferson.”

Minister van Buitenlandse Zaken Hervé de Charette, die kort geleden nog onbeleefd zou zijn weggelopen tijdens een Europees afscheids- en dankwoord aan zijn Amerikaanse collega Christopher noemde mevrouw Harriman “een groot Europeaan uit Amerika”. Zij belichaamde “de Verenigde Staten zoals Frankrijk het graag zien: dynamisch, open, warm en creatief”.

Volgens zijn voorganger, de huidige minister-president Juppé, was zij “de meest warme, efficiënte en vastberaden pleitbezorger van nauwere banden tussen de twee landen.”

In dagblad- en omroep-commentaren klinkt bewondering door voor de zelf gecreëerde levensloop die Pamela Harriman tegen het eind van haar leven naar Parijs bracht, als gerespecteerd diplomate.

    • Marc Chavannes