Extra banen Akzo bij 36 uur werken

ROTTERDAM, 6 FEBR. Een 36-urige werkweek bij Akzo Nobel, in combinatie met flexibele inroostering, is goed voor de bedrijfsvoering en levert werkgelegenheid op. Dat blijkt na evaluatie van 124 experimenten die de afgelopen anderhalf jaar bij Akzo Nobel Nederland hebben plaatsgehad.

De invoering van de 36-urige werkweek staat daarmee nog niet vast. Eind volgende maand begint Akzo Nobel hierover onderhandelingen met de vier betrokken vakbonden.

De Industriebonden FNV en CNV gaan ervan uit dat Akzo Nobel de arbeidsduurverkorting niet meer zal afwijzen. De vakbonden voor hoger en middelbaar personeel VHP Akzo Nobel en De Unie zijn minder stellig. “Er zijn nog heel wat knelpunten”, zegt VHP-bestuurder R. van Baalen.

De experimenten vloeiden voort uit de CAO-afspraken die in het voorjaar van 1995 zijn gemaakt. Toen stemde Akzo Nobel in met de invoering van de 36-urige werkweek per 1 juli 1997, op voorwaarde dat er eerst zou worden geëxperimenteerd en dat de kortere werkweek kon worden gecombineerd met flexibeler werktijden. Als zou blijken dat de werkgelegenheid niet gediend is met de 36-urige werkweek, zou van invoering worden afgezien.

In totaal zijn er de afgelopen anderhalf jaar 152 experimenten uitgevoerd. Het adviesbureau Basis en Beleid heeft eind vorig jaar 124 experimenten tegen het licht gehouden. Bij de beoordeelde experimenten waren in totaal 2.100 werknemers betrokken. Akzo Nobel Nederland heeft ruim 18.000 mensen in dienst. De experimenten zijn op zoveel mogelijk plekken in de organisatie uitgevoerd. Op commerciële afdelingen en bij verkoopafdelingen is volgens VHP-bestuurder Van Baalen nauwelijks geëxperimenteerd, terwijl ook relatief weinig onderzoeksmedewerkers meededen. De ruim 4.000 werknemers in ploegendiensten hebben al kortere werkweken en draaiden niet mee in de experimenten.

Directeur personeelszaken R. de Leij van Akzo Nobel wil nog geen conclusies verbinden aan de evaluatie. Eerst worden de resultaten met het management besproken: “We hebben veel belangrijke informatie gekregen. Maar we moeten niet vergeten dat die informatie een relatief klein deel van de organisatie betreft. De hele organisatie moet zich een beeld kunnen vormen van de gevolgen voordat we verder gaan.” De Leij erkent dat de combinatie van kortere werkweken en meer flexibele werktijden voor de onderneming gunstig heeft uitgepakt. “Maar die experimenten waren op basis van vrijwilligheid. Ervaren werknemers de invoering als een dwangsituatie, dan kan dat wel eens heel andere resultaten opleveren.”