Drs. J.W. Kruisinga

Drs. J.W. Kruisinga is per 1 februari benoemd tot hoofd afdeling Participaties bij de Nederlandse Financierings-Maatschappij voor Ontwikkelingslanden (FM). Hij was hiervoor ondermeer investment manager bij Alpinvest en corporate finance adviseur.