Drs. G.E.L.M. Worm

Drs. G.E.L.M. Worm is met ingang van 10 februari benoemd tot voorzitter van Nefarma, de Nederlandse Vereniging van de Research-georiënteerde Farmaceutische Industrie. Hij volgt in die functie drs. L. van Ginckel op die interim-voorzitter van Nefarma was. Worm zal het voorzitterschap van Nefarma combineren met de leiding van het bureau van Nefarma.