DIAGRAMMEN

Het marktonderzoeksbureau Censydiam vraagt iedere twee jaar 400 automobilisten naar hun oordeel over hun auto en die van hun medeweggebruikers. Daarbij komen 85 modellen van 30 merken aan de orde. De auto's worden geplaatst in een veld met psychologische dimensies (verticale as) en sociologische (horizontaal).

Maar afweer tegen de zee en tegen laaglandrivieren is iets heel anders dan zich beschermen tegen wassend water van een bergrivier. Voor het tegengaan van schade door de Maasvloeden moeten andere maatregelen worden genomen. Hiermee is in het buitenland al veel ervaring opgedaan. In de laatste decennia is het inzicht gegroeid dat het zeker zo belangrijk is om de schade van overstromingen te beperken. Hiervoor is onderzoek gedaan naar de houding van individuele bewoners van een risicogebied tegen overstromingen.