Clinton: overschot op budget in 2002

WASHINGTON, 6 FEBR. President Bill Clinton wil het huidige begrotingstekort, dat ruim boven de honderd miljard dollar ligt, in het jaar 2002 hebben omgezet in een begrotingsoverschot van 17 miljard. Dit bleek gisteren uit een overzicht van de begroting dat aan de pers werd vrijgegeven. Het Witte Huis zal de hele begroting later vandaag bekendmaken.

Het tekort zal op 125,6 miljard liggen, meer dan de 107,3 miljard in 1996. In 1998 daalt het tekort naar 120,6 miljard dollar. De netto publieke schuld zou in 2002 4,3 biljoen dollar bedragen, tegen 3,9 biljoen dollar dit jaar.

Voor het fiscale jaar 1998 wil Clinton toe naar overheidsuitgaven van 1,69 biljoen dollar. Dit jaar zullen de uitgaven naar verwachting op 1,63 biljoen dollar uitkomen. Hoewel de uitgaven blijven stijgen tot 2002, gaat het Witte Huis ervan uit dat de inkomsten ook omhoog gaan: van 1,57 biljoen in 1998 tot 1,90 biljoen vier jaar later.

Voor de komende vijf jaar wil Clinton de belastingen met 98 miljard dollar verlagen. De belastingkortingen zullen worden gericht op speciale doelen die de president wil bevorderen. Het gaat hierbij onder meer op het bevorderen van het onderwijs op de colleges. De tegemoetkomingen voor het college-onderwijs gaan 36 miljard dollar kosten. Lagere en middeninkomens kunnen rekenen op een extra belastingvrijstelling van 500 dollar per kind. Tot 2002 bespaart dit de belastingbetalers 46 miljard dollar. Verder komt er een belastingkorting voor bedrijven die uitkeringstrekkers in dienst nemen.

Aan belastingverhogingen wil Clinton de komende vijf jaar 76 miljard dollar binnenhalen, onder meer door het dichten van gaten in de wetgeving. Zo is er het omstreden plan om van investeerders te eisen dat zij de gemiddelde prijs van voorraden aanhouden, wanneer winst of verlies bij verkopen worden opgevoerd. Verder wil Clinton de belasting op vliegtickets en een aantal accijnzen verlengen.

Clinton gaat uit van 2 procent economische groei dit jaar en volgend jaar. De inflatie zal dit jaar 2,6 procent en volgend jaar 2,7 procent belopen. De werkloosheid zal niet veel veranderen. Dit jaar komt het percentage uit op 5,3 en volgend jaar op 5,5.(Reuter)