Bestseller wekt joodse ergernis

AMSTERDAM, 6 FEBR. Benieuwd had David Lilienthal de bestseller gekocht en was hem gaan lezen. Het eerste hoofdstuk ging nog wel, maar toen ontstond bij de rabbijn van de liberaal-joodse gemeente in Amsterdam ergernis over het boek 'Het verhaal gaat' van de hervormde Amsterdamse prediker dominee Nico ter Linden.

Ten slotte werd de boosheid van de rabbijn zo groot dat hij een fiks artikel naar het christelijke ochtendblad Trouw stuurde over het 'anti-joodse karakter' van Ter Lindens boek. Van deze bijbelse navertellingen zijn volgens de uitgever inmiddels honderdduizend exemplaren verkocht.

Het OJEC, het overlegorgaan van joden en christenen in Nederland, zat het niet lekker. Twintig jaar lang had het OJEC onder leiding van de gereformeerde predikant Simon Schoon geprobeerd om tussen christenen en joden tot wat meer begrip en waardering te komen, en nu dit. Dus werd er in Amsterdam op dezelfde plek waar Ter Linden een tijdje geleden zijn boek had gepresenteerd een discussie-avond gehouden over Lilienthals ergernis, zij het dat de auteur van het omstreden boek zelf niet kwam opdagen.

Propvol was het gisteravond in de Rode Hoed. De rabbijn was nog steeds kwaad en las zijn bezwaren van papier voor. Wat hem in het boek vooral stoort, is dat een niet-jood joodse verhalen navertelt. Alsof, zo zei een andere discussiedeelnemer van achter de tafel, een niet-jood met een zwaar aangezette joodse tongval een joodse mop probeert te debiteren.

Gepassioneerd las de liberale rabbijn voor wat hem zo tegenstaat. Niet alleen dat Ter Linden in zijn vertellingen over de oudste bijbelboeken al met Jezus op de proppen komt, vooruitlopend op wat duizenden jaren later gebeurde, maar ook dat hij zijn vertellingen lardeert met zinnetjes die voor joden ronduit kwetsend zijn. Bijvoorbeeld waar dominee Ter Linden het ergens in zijn verhaal over het bijbelboek Genesis plotseling heeft over de ervaring om maar beter niet afhankelijk te worden “van een andere Führer dan de God van Israel”. Van christelijke kant werd er vanachter de tafel rustig en voor een groot deel instemmend op Lilienthals bezwaren gereageerd. Op de centrale vraag of joden en christenen wel dezelfde bijbel lezen, antwoordde de gereformeerde theoloog Schoon “meer nee dan ja”. De volgorde van de boeken en het taalgebruik is volgens hem anders, maar vooral ook de manier van lezen.

    • Frits Groeneveld