Balans en Podium

In het artikel 'Joost Nijsen begint een nieuwe uitgeverij' wordt gesteld dat “een groot aantal auteurs” van Balans mij zullen volgen naar de nieuwe uitgeverij Podium. Deze bewering kan niet uit mijn mond zijn opgetekend en is geheel onjuist.

De vier auteurs die met name genoemd worden zullen meegaan, met nog een enkeling. Van een vertrek van de overige, honderden auteurs van Balans zal op generlei wijze sprake zijn. Voorts hecht ik eraan te beklemtonen dat mijn uitspraken over de 'marketeers' in het boekenvak juist géén betrekking hebben op de onafhankelijke, persoonlijk opererende uitgeverij Balans, een exponent van het type uitgeverij waar mijn hart naar uitgaat.

    • Joost Nijsen