UTRECHT

Stadsomroep Utrecht en de lokale migrantenomroep SEGLO moeten per 1 januari 1998 gedwongen fuseren. Dit hebben B en W van de Domstad gisteren beslist.

Jaarlijks ontvangen beide omroepen in totaal ruim een miljoen gulden gemeentelijke subsidie. Om de kwaliteit van de programma's te verhogen en het geld efficiënter te besteden wil de gemeente overgaan tot opheffing van de zenders en oprichting van één multiculturele omroep. De twee omroepen liggen echter met elkaar overhoop. De SEGLO heeft de stadsomroep zelfs voor de rechter gedaagd. Het verschil van mening spitst zich toe op de uitzending van anderstalige programma's.