'Stel hogere eisen aan opleiding tot leraar'

ROTTERDAM, 5 FEBR. De leraren moeten beter worden opgeleid. Daartoe moeten de bestaande lerarenopleidingen aan de universiteiten en hogescholen worden gebundeld in nieuwe instellingen, 'schools of education'. Deze nieuwe instituten moeten ook hogere eisen stellen aan het niveau van de instromende studenten.

Deze aanbevelingen doet een onafhankelijke commissie 'Onderwijs 2010' van hoogleraren, schoolleiders en onderwijskundigen in het rapport 'Optrekkende krijtdamp' dat vanmiddag in Amsterdam is aangeboden aan J. Tichelaar, voorzitter van de Algemene Onderwijsbond (AOB).

De leraar van de toekomst is een breed opgeleide intellectueel, aldus de commissie die is ingesteld door de AOB. Studenten die leraar willen worden, moeten dan ook beschikken over een VWO-diploma of zij hebben een verzwaard Havo-examen afgelegd. De huidige lerarenopleidingen laten veel te wensen over, zo stelt de commissie vast.

Scholen, en dan in het bijzonder de basisscholen, moeten zich ontwikkelen tot “brede educatieve instellingen” die samenwerken met crèches en peuterspeelzalen, met instellingen voor naschoolse opvang en met instellingen als muziekscholen, hobbyclubs en bibliotheken, aldus de commissie.

Deze verbreding van taken vergt forse investeringen in het onderwijs, zo wordt geconcludeerd. Daarbij wordt prioriteit gegeven aan de voorschoolse opvang van allochtone peuters en andere kinderen in achterstandssituaties.

De overheid zou zich de komende tien jaar moeten onthouden van “ad hoc interventies”, zo luidt een aanbeveling. De commissie spreekt zich uit voor een bestuurlijke schaalvergroting in het basisonderwijs die tot stand zou moeten komen in de volgende kabinetsperiode.