Staking Franse ambtenaren

PARIJS, 5 FEBR. De Franse ambtenarenbonden willen op 6 maart een 24-uursstaking houden. Zij vinden de gisteren aangeboden loonsverhoging van 2,8 procent voor dit én volgend jaar te gering. De bonden eisen ook dat de loonstop van afgelopen jaar wordt gecompenseerd. Met het op de ambtenaren bespaarde geld is de overheidsbegroting op orde gebracht. De regeringwil niet verder gaan dan een loonsverhoging van 0,5 procent per 1 maart en per 1 oktober en 1,8 procent erbij in 1998. Volgens de bonden is dat slechts voldoende als prijscompensatie. (AFP)