Peel vreest ramp door varkenspest

DEN HAAG, 5 FEBR. Wegens gevaar voor besmetting met klassieke varkenspest moeten op een bedrijf in het Brabantse plaatsje Venhorst alle 1.700 dieren worden afgemaakt. Dat heeft de Rijksdienst voor de keuring van Vee en Vlees (RVV) bepaald, nadat gistermiddag is gebleken dat er een geval van varkenspest was geconstateerd. De ziekte is niet gevaarlijk voor mensen.

Tientallen boeren uit de buurt hebben vannacht de veiligheidsmaatregelen ontdoken en hun varkens illegaal van hun erven verwijderd. Waar de dieren heen zijn gebracht is nog niet duidelijk.

De Produktschappen Vee, Vlees en Eieren spreken van “een financiële ramp voor de sector.” Zij vrezen vooral gevolgen voor de export, die vorig jaar goed was voor 5,6 miljard gulden. “Dit zal een enorme schadepost voor de varkenshouders in de Peel veroorzaken, vooral omdat het gebied rondom het bedrijf wordt afgesloten. Bovendien moeten we er rekening mee houden dat niet-EU-landen ons vlees niet meer willen importeren,” aldus een woordvoerder van de Produktschappen. In de directe omgeving van Venhorst bevinden zich 1,3 miljoen varkens en is daarmee de regio met de hoogste varkensdichtheid.

Varkenspest is een zeer besmettelijke ziekte, die voor de varkens vaak dodelijk is. De dieren krijgen koorts, de eetlust vermindert en ze worden apatisch. De pest wordt verwekt door een voor de mens ongevaarlijk virus. Boeren zijn verplicht gevallen van varkenspest onmiddellijk aan te geven. Het ministerie van Landbouw heeft inmiddels het ziektegeval officieel gemeld bij het Permanent Veterinair Comité van de EU in Brussel.

De ziekte is bij varkenshouders zeer gevreesd, omdat vooral de veiligheidsmaatregelen grote financiële gevolgen kunnen hebben. Volgens een vandaag verschenen onderzoek van de hoogleraar economie van de diergezondheidszorg van de laandbouwuniversiteit Wageningen, professor dr. A. Dijkhuizen leidt het uitbreken van klassieke varkenspest tot een gemiddelde schade van 154 miljoen gulden.

Het ministerie van Landbouw stelt alles in het werk 'om de schade zoveel mogelijk te beperken'. Om besmettingsgevaar te voorkomen zijn er onmiddellijk een aantal maatregelen afgekondigd. Voorlopig zal het bedrijf in Venhorst worden 'ingesloten', wat betekent dat geen beest het bedrijf in of uit mag. Alle 1.700 varkens op het betreffende boerenbedrijf zullen onder toezien van de RVV worden geslacht en vernietigd. Bedrijven in de omgeving zullen worden onderzocht op de ziekte.

Bovendien mag in een straal van tien kilometer rond de boerderij geen vee meer worden vervoerd. Verder worden uit voorzorg de varkens en het vlees van twee slachterijen in Son en Breugel vernietigd, omdat daar onlangs enkele dieren van het Venhorster bedrijf zijn geslacht.

De eigenaar van het besmette Brabantse bedrijf kreeg argwaan toen hij enkele weken geleden zag dat een aantal van zijn dieren plotseling ziek werden en overleden. Daarop heeft hij de beesten laten onderzoeken door de gezondheidsdienst. Uit een onderzoek bij onderzoeksinstituut ID-DLO in Lelystad bleek gisteren dat een van de dieren leed aan klassieke varkenspest. Nederland heeft sinds 1989 de status van varkenspestvrij land. In 1992 werd in Bodegraven weliswaar pest geconstateerd, maar doordat de ziekte snel onder controle was bleef de status gehandhaafd.