Meer Franse vrouwen werken

PARIJS, 5 FEBR. Het aantal werkende vrouwen in Frankrijk zal de komende jaren fors stijgen. Werkte in 1986 nog 45 procent van hen, in 1995 was dat al 80 procent.

Volgens het Franse bureau voor de statistiek zal op termijn 85 à 90 procent van de Françaises een baan hebben. Daarmee komt Frankrijk in de buurt van het niveau in Scandinavië, dat het meeste aantal werkende vrouwen telt. Opvallend is verder dat het aantal Franse jongeren met een baan veel lager ligt dan in andere landen van de Europese Unie. Hun aandeel in de beroepsbevolking, dat sinds 1968 al is gehalveerd, zal volgens het statistiekbureau verder dalen door de verdere scholing om een werkloos bestaan te voorkomen. Het aandeel van jongeren onder de 25 jaar, dat nu al onder de 10 procent ligt, zal zakken tot 7,3 procent in 2015. In de leeftijdgroepen van 55 tot 65 jaar heeft Frankrijk met Nederland het laagste aantal actieven, de werklozen niet meegeteld, te weten 43,5 procent. In Zweden en Japan ligt dat veel hoger, op respectievelijk 80,5 en 85,6 procent. (AFP, ANP)