Ginjaar leider VVD-fractie in Eerste Kamer

DEN HAAG, 5 FEBR. Dr. L. Ginjaar (68) wordt de nieuwe fractievoorzitter van de VVD in de Eerste Kamer. De fractie koos hem gisteren onder voorbehoud tot haar voorzitter.

De vroegere partijvoorzitter van de VVD en oud-minister volgt volgende maand mr. F. Korthals Altes op als de senaat deze op 11 maart kiest tot zijn nieuwe voorzitter. Korthals Altes is de opvolger van PvdA'er mr. H.D. Tjeenk Willink, die later dit jaar vice-president wordt van de Raad van de State.

De benoeming van Ginjaar is slechts een tijdelijke. Over twee jaar wordt na provinciale statenverkiezingen de Eerste Kamer opnieuw gekozen. Het wordt in de VVD niet als waarschijnlijk gezien dat Ginjaar daarna terugkeert. Wie de nieuwe voorzitter wordt is dan in eerste instantie een zaak van de partij.

Ginjaar geldt in tegenstelling tot zijn voorganger Korthals Altes als een VVD'er met een weinig opvallend politiek profiel. Hij wordt gezien als een gematigd liberaal; als persoonlijkheid is hij ingetogen en bedachtzaam. In zijn rol van partijvoorzitter van de VVD (1986-1991) opereeerde hij vooral als een verzoener. Als minister, van Volksgezondheid en Milieuhygiëne in het kabinet-Van Agt/Wiegel (1977-1981) was hij een typische vakminister. Ginjaar is, ondanks een lange carrière in de politiek, nooit een 'politiek dier' geworden.

De fractievoorzitter van de VVD in de Eerste Kamer speelt traditioneel een belangrijke rol in de partij. Hij maakt als adviseur deel uit van het hoofdbestuur en heeft ook toegang tot de vergaderingen van de Tweede-Kamerfractie. Ginjaar was al vice-voorzitter van de senaatsfractie. In die functie zal hij worden opgevolgd door mevrouw N. van den Broek-Laman Trip, burgemeester van Heemstede en voorheen gedeputeerde van Gelderland. In VVD-kringen werd ook H. Wiegel als een kandidaat gezien voor het voorzitterschap. Anders dan Ginjaar onderhoudt Wiegel een moeizame relatie met VVD-leider mr. F. Bolkestein. Wiegel en Bolkestein botsten vier jaar geleden over het leiderschap van de VVD.

Ginjaar geldt als een geziene VVD'er. Hij kwam als partijvoorzitter in 1990 kort in moeilijkheden toen in de achterban van de partij twijfels rezen over de wijze waarop de leiding van de VVD de toenmalige fractievoorzitter Voorhoeve tot aftreden had gedwongen. Partijvoorzitter Ginjaar kreeg uiteindelijk brede steun voor zijn optreden dat als 'fatsoenlijk' en 'beheerst' werd gezien. Hij werd in 1986 als partijvoorzitter aangetrokken als opvolger van de Groningse makelaar J. Kamminga om in de VVD 'rust in de tent' te brengen. Ginjaar is geschoold als chemicus en werkte, voor hij in 1977 minister werd, bij TNO.