Financiële reserve vrijwel op; Amsterdamse havenpool lijkt in problemen

ROTTERDAM, 5 FEBR. De Amsterdamse havenpool SHB lijkt te kampen met forse geldproblemen. Een financiële reserve van 24 miljoen gulden, die de SHB nog geen twee jaar geleden als startgeld meekreeg van het ministerie van Sociale Zaken is vrijwel op.

“Bedrijfseconomisch is er iets goed fout gegaan”, zegt bestuurder J. Heilig van de Vervoersbond FNV. Heilig is onlangs door SHB-commissaris R. Haks ingelicht over de financiële situatie van de havenpool. Omdat hij nog niet beschikt over de exacte gegevens, wil Heilig nog niets kwijt over mogelijke oorzaken van het verlies. “Maar het is duidelijk dat het goed mis is.” Volgende week donderdag zal de werkgever tekst en uitleg geven aan de bonden over de financiële situatie bij de havenpool. “Dan kunnen we pas conclusies trekken”.

De FNV-bestuurder is zo verbaasd over de verdwenen reserve, omdat de Amsterdamse havenpool de afgelopen jaren juist heel goed draait. Er is een commissie die elk half jaar de werkgelegenheidscijfers te zien krijgt. Daaruit blijkt volgens Heilig dat het goed gaat en dat de leegloop veel sneller is gedaald dan aanvankelijk werd aangenomen. “Qua werkgelegenheid gaat het goed, maar financieel gaat het blijkbaar slecht.”

De Amsterdamse havenpool heeft een roerige geschiedenis achter de rug. In maart 1995 stuurden de werknemers nog de voltallige directie naar huis, omdat deze zich schuldig zou maken aan wanbeleid. De directie had begin 1995 aangekondigd dat 279 van de 404 banen moesten verdwijnen. Uiteindelijk werd besloten dat de havenpool 130 arbeidsplaatsen zou afstoten.

Om een einde te maken aan de directe invloed van de werkgevers werd de SHB verzelfstandigd tot een soort uitzendbureau voor de haven. Ook de financiering werd veranderd omdat het kabinet af wilde van het systeem waarbij de leegloop in de havenpools van Amsterdam en Rotterdam gefinancierd werd uit de WW. Het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid kocht de verplichtingen ten aanzien van het personeel af via met een startkapitaal voor de zelfstandige havenpools. Momenteel werken er nog 307 havenwerkers bij de Amsterdamse SHB.

De aangesloten bedrijven kunnen in piektijden werknemers uit de havenpool ronselen. Pas wanneer er vanuit de havenpool geen personeel beschikbaar is, mogen de werkgevers elders mensen vandaan halen. Als er geen werk is, betaalt de SHB de salarissen van de werknemers door. “De leegloop is de laatste jaren juist veel minder geworden. Dus dat zou de havenpool geld moeten schelen.”