Denekamp: nevenfunctie van burgemeester is 'bezit'

ROTTERDAM, 5 FEBR. De gemeenteraad van het Twentse Denekamp geeft een eigen invulling aan de Gemeentewet. Dit bleek gisteren tijdens een vergadering van de gemeentelijke commissie voor financiën, waar de niet aan de raad gemelde nevenfunctie van burgemeester F. Willeme aan de orde werd gesteld.

Volgens gemeentesecretaris Roolvink beschouwen de raadsleden het leiding geven aan een BV niet als “een functie” maar als “bezit”. Een woordvoerder van het ministerie van Binnenlandse Zaken noemt dat onjuist: “De functie had moeten worden gemeld.”

Burgemeester Willeme heeft bij zijn benoeming op de wettelijk voorgeschreven lijst met nevenfuncties niet laten zetten dat hij sinds twee jaar directeur-bestuurder en tevens aandeelhouder is van Megaland Beheer BV in Heerlen. Deze vennootschap is sinds twee jaar eigenaar van de renbaan in Landgraaf, alsmede van het middenterrein waar jaarlijks het Pinkpopfestival wordt gehouden. De koopprijs voor de 24 hectare was bijna drie miljoen gulden. De andere aandeelhouders van Megaland zijn Matching Mole BV in Delft, een onderneming van Mojo Concerts dat eveneens popevenementen organiseert, de Belgische komiek Urbanus en de organisator van Pinkpop J. Smeets.

De Gemeentewet schrijft voor dat een burgemeester aan de raad meedeelt dat hij van plan is een nevenfunctie te aanvaarden, wanneer die geen relatie heeft met het burgemeestersambt. In lid 3 van artikel 67 wordt tevens voorgeschreven dat de burgemeester “openbaar maakt welke nevenfuncties hij vervult”. In de toelichting staat dat melding en openbaarmaking en daardoor mogelijkheid van democratische controle in belangrijke mate kunnen bijdragen “aan het voorkomen van de schijn van belangenverstrengeling door degene die de nevenfunctie vervult”.

Op de lijst van de jurist Willeme staan vijf nevenfuncties, waaronder het lidmaatschap van het dagelijks bestuur van de Stichting Festivals Limburg, organisator van onder andere Pinkpop. Willeme, afkomstig uit Geleen, heeft daar in voorgaande jaren naar eigen zeggen vrijwilligerswerk verricht. “Iedereen wist dat ik daar bij betrokken ben”, aldus Willeme.

De woordvoerder van Binnenlandse Zaken stelt dat het besturen van een vennootschap of een beheersmaatschappij een andere activiteit is, die volgens de wet aan de raad moet worden gemeld. Wanneer dit niet gebeurt, is het ook weer de gemeenteraad die een oordeel moet geven over de handelwijze. Volgens gemeentesecretaris A. Roolvink ligt dat voor de vijftien raadsleden van Denekamp vrij simpel: “Wij hebben ons gisteren in algemene zin afgevraagd of je eigendommen moet melden of niet. De conclusie was dat het niet verplicht is. Er zijn hier nogal wat agrariërs met flinke percelen grond en die zouden dat dan allemaal op moeten geven? Wij vinden dat de wet daar niets over zegt.”

    • Harm van den Berg