Correcties & Aanvullingen

KLM

In het bericht KLM maakt verlies over derde kwartaal (in de krant van dinsdag 4 februari, pagina 13) werd gemeld dat de luchtvaartmaatschappij een verlies verwacht van 150 miljoen gulden na belastingen over het gehele boekjaar 1996-1997. Dit is onjuist. KLM verwacht over het lopende boekjaar een resultaat na belastingen dat 150 miljoen gulden lager is dan in het boekjaar 1995-1996.