Zweden gaat kerncentrales in fasen sluiten

STOCKHOLM, 4 FEBR. De regerende Sociaal-Democratische partij in Zweden heeft gisteren met andere partijen overeenstemming bereikt over geleidelijke sluiting van alle kerncentrales. Een impasse van zeventien jaar is hiermee doorbroken.

Niet bekend

De partijen weigerden verdere bijzonderheden. Zij zouden vandaag het parlement informeren. “Het is een verantwoorde overeenkomst,” aldus minister Anders Sundstrom van Energie. “De overeenkomst voldoet aan de eisen dat de industrie geen schade lijdt. Er zal meer werkgelegenheid komen.” Volgens de radio beginnen binnenkort onderhandelingen met de Zweedse energiemaatschappij Sydkraft, eigenaar van de kerncentrale in Barseback, over vervanging van de energiebron door gas of olie.

Al sinds een referendum in 1980, toen de Zweedse kiezers zich uitspraken voor geleidelijke sluiting van de kerncentales, wordt over de kwestie gesproken. Het parlement sprak uit dat Zweden in 2010 vrij van kerncentrales moet zijn. Een voorstel om de twee eerste reactoren die dicht gaan te vervangen door gas- of oliecentrales kan in strijd komen met de parlementaire uitspraak uit 1993 dat in het jaar 2000 de uitstoot van C02 het niveau van 1990 niet mag overstijgen en dat de uitstoot daarna moet dalen.

Sydkraft herhaalde gisteren de eis van volledige compensatie, dat wil zeggen dat “dezelfde hoeveelheid elektriciteit wordt geproduceerd tegen de huidige kosten en milieu-effecten.” De regering heeft eerder gesproken over de mogelijkheid van vervanging door duurzame energiebronnen. Critici zeggen dat zulke alternatieven te duur zijn voor energie-intensieve industrieën als de staal- en houtindustrie, die sterk afhankelijk zijn van kernenergie en waterkracht. Een woordvoerder van de houtindustrie voorspelde gisteren meer werkloosheid.

Kernenergie zorgt in Zweden voor de helft van de elektriciteitsbehoefte, terwijl waterkracht de rest levert. Het parlement heeft eerder gezegd dat niet meer dammen in rivieren mogen worden gebouwd. (Reuter, AP)