Zware nederlaag Bhutto in Pakistan

LAHORE, 4 FEBR. De Moslim Liga van Nawaz Sharif heeft gisteren in Pakistan een grote verkiezingszege behaald. De partij kan naar verwachting rekenen op een ruime absolute meerderheid in de Nationale Vergadering. De Pakistaanse Volkspartij (PPP) van de in november afgezette premier Benazir Bhutto leed een van de zwaarste nederlagen uit haar geschiedenis.

De uitslagen werden overschaduwd door het zeer lage opkomstcijfer. Aanvankelijk werd aangenomen dat dit slechts zo'n 25 procent had bedragen, maar later meldde de kiescommissie dat het ruim boven de 30 procent had gelegen. Hoe deze cijfers zo sterk uiteen konden lopen, is nog niet duidelijk. Bij de vorige verkiezingen in 1993 bedroeg de opkomst nog 40,3 procent en in 1990 45,5 procent.

De zeer lage opkomst weerspiegelt de desillusie van de meeste Pakistanen met hun politieke stelsel en hun politici. Die worden algemeen als corrupt en onbekwaam beschouwd. Ook van een nieuwe regering-Sharif verwachten de meeste Pakistanen geen wezenlijke verbeteringen.

Bhutto's verslagen PPP weigerde de nederlaag te erkennen. PPP-woordvoerders verklaarden terstond dat op grote schaal was gefraudeerd. Bhutto had al laten doorschemeren dat ze bij verlies een protestcampagne zou ontketenen, waardoor het land wellicht een nieuwe periode van instabiliteit wacht.

Neutrale buitenlandse waarnemers zeiden nergens ernstige onregelmatigheden te hebben geconstateerd. Wel wees de Australische oud-premier, Malcolm Fraser, leider van een waarnemersteam van het Gemenebest, op het verontrustend lage opkomstcijfer, dat volgens hem weinig goeds voorspelde voor de toekomst van de democratie in Pakistan.

Sharifs Moslim Liga, die binnen enkele jaren is uitgegroeid tot de belangrijkste politieke partij van het land en die anders dan haar naam suggereert een overwegend seculier karakter heeft, boekte vooral winst in de Punjab, verreweg de grootste provincie van Pakistan, en in de kleinere Noordwestelijke Grensprovincie. De enige provincie waar de PPP zich redelijk staande wist te houden, was Sindh, waar de familie Bhutto vandaan komt. De voormalige cricket-ster Imran Khan, die voor het eerst aan de verkiezingen meedeed met zijn Tehrik-e-Insaaf (Beweging voor Gerechtigheid) en vooral campagne had gevoerd tegen corruptie, won voor zover bekend geen enkele zetel.

De winst van Nawaz Sharif is met instemming begroet door de zakenwereld. Opiniepeilingen van de laatste dagen, die eveneens op een zege voor Sharif wezen, hadden de koersen op de beurs van Karachi de afgelopen dagen na een lange periode van malaise al omhoog gestuwd. Sharif, die zelf afkomstig is uit een rijke industriële familie, wordt algemeen gezien als een man die sympathieker staat tegenover het bedrijfsleven dan zijn voorgangster.

Onder Bhutto balanceerde Pakistan vorige herfst op de rand van een bankroet. De buitenlandse reserves waren vrijwel uitgeput en Bhutto zag zich na jaren van economisch wanbestuur genoopt Pakistan min of meer onder curatele van het Internationaal Monetair Fonds (IMF) te plaatsen.