Wervingsacties scholen in opmars, elke leerling telt

ROTTERDAM, 4 FEBR. Middelbare scholen zetten steeds professionelere wervingscampagnes op touw in de slag om de leerling. Met behulp van reclamebureaus, televisiespotjes, direct mail en relatiegeschenken proberen ze aankomende leerlingen aan zich te binden. Ze besteden naar eigen zeggen 10.000 tot 150.000 gulden aan werving - omgeslagen over de school een tientje tot tachtig gulden per leerling.

Dit blijkt uit een rondgang langs scholen en reclamebureaus. Precies inzicht in omvang en aard van de wervingscampagnes van middelbare scholen ontbreekt. De Onderwijsinspectie weet alleen van “incidentele ontsporingen”, aldus een woordvoerder, zoals het geval van een school die aankomende brugklassers nieuwe fietsen in het vooruitzicht stelde. Niet alle scholen doen mee aan de publiciteitshausse. Zo hebben alle middelbare scholen in Rotterdam 'interzuilair' een moratorium op PR afgesproken om te voorkomen dat ze elkaar op “onnodig hoge kosten” jagen.

De uitgaven zijn het hoogst in stedelijke gebieden waar naar verhouding veel scholen dingen om de gunst van ouders en leerlingen. Echter ook scholen die gaan fuseren investeren forse bedragen in PR. De reden voor de opmars van de public relations is volgens de betrokken scholen simpel: nooit eerder was het leerlingental zo van levensbelang.

Drie middelbare scholen uit Asten en omstreken die volgend jaar opgaan in het Varendonck-College trokken 150.000 gulden voor PR uit, tachtig gulden per leerling. Schoolleider M. Streng: “Ik kijk niet op 10.000 gulden. Werven doe je professioneel. Voor elke leerling krijgen we van de minister 6.000 gulden. Met 25 extra leerlingen ben ik uit de kosten. Tel uit de winst.”

Ook de vereniging van schoolleiders VVO signaleert dat de “concurrentiestrijd via de wervingscampagnes is opgelaaid”, maar acht PR “een zaak van de scholen zelf”. Het ministerie van Onderwijs onderschrijft die visie.

    • Wubby Luyendijk