Werkgelegenheidsfonds metaal traag op gang

Het centraal werkgelegenheidsfonds in de metaalindustrie komt langzaam op gang. Vijf maanden nadat bonden en werkgevers dit in de CAO vastlegden, zijn er vijf concrete afspraken over werkgelegenheid gemaakt en wordt over 27 inititatieven nog gesproken. Alle 1200 metaalbedrijven stortten in totaal 1,1 procent van de loonsom in het centrale fonds. Als zij met de bonden een werkgelegenheidsafspraak maken, krijgen zij hun geld terug.