Weer ruzie over marge groothandel

ROTTERDAM, 4 FEBR. Het groothandelstarief is opnieuw bron van conflict geworden tussen de drie zogeheten volgesorteerde geneesmiddelengroothandels OPG, Brocacef en Interpharm en het Amerikaanse farmaceutische concern Merck Sharp and Dohme.

MSD hanteert bij het op de markt brengen van een nieuw middel tegen Aids een vast groothandelstarief van twintig gulden per verpakking, in plaats van de - voor MSD gebruikelijke marge - van 7,5 procent. De drie groothandels weigeren het nieuwe middel in hun assortiment op te nemen.

Het gaat om de protease-remmer Crixivan, die in twee verpakkingen wordt geleverd tegen een 'apotheek inkoopprijs' van 631,70 gulden. Het middel werd vorig jaar op de Europese markt gepresenteerd en in ecu's geprijsd. Daarmee maakte MSD het al buitengewoon onaantrekkelijk voor parallelimporteurs om het middel uit andere EU-lidstaten te halen. Daarnaast stelde de fabrikant dat voor groothandels een vaste prijs voor opslag en distributie zou gaan gelden. In een brief van gisteren aan apothekers maakt MSD melding van de weigerachtigheid van de groothandels om Crixivan te leveren. Daarbij merkt MSD op dat het bedrijf een vergoeding van twintig gulden voldoende vindt. “Van oudsher streeft MSD een verantwoorde prijsstelling van haar produkten na. De prijs van Crixivan is daarop geen uitzondering. MSD wil Crixivan waar mogelijk binnen het bereik brengen en houden van een ieder die deze medicatie nodig heeft. Daarom ook is de - Europese - prijs van Crixivan aanzienlijk lager dan van andere protease-remmers. In Nederland ligt de prijs van Crixivan ook ruim beneden de toegestane vergoedingslimiet,” zo schrijft MSD.

MSD zegt niet te accepteren dat groothandels het streven naar een zo laag mogelijke prijs doorkruisen door een royalere vergoeding te vragen. “Voor alle duidelijkheid: een verhoging van de groothandelsmarge betekent dat de patiënt of diens verzekeraar deze hogere kosten zal moeten dragen,” aldus MSD.

Volgens de gebruikelijke marge-vergoeding die MSD hanteert zouden de groothandels ongeveer 45 gulden (7,5 procent) per verpakking vergoed moeten krijgen. De groothandels willen Crixivan wel aan apothekers sturen via 'een speciale levering'.