Vice-ministers

Naar aanleiding van J. de Hoop Scheffers artikel (28 januari) inzake door hem aanbevolen wijzigingen op het ministerie van Buitenlandse Zaken voor een slagvaardiger beleid, brengt deze een niet bestaand feit te berde, namelijk “Het buitenland kent de figuur van de staatssecretaris niet”.

Deze uitspraak doet de veronderstelde bekwaamheid van deze prominente politicus enig geweld aan, daar - om het dicht bij huis te houden - zulk een functie in België eveneens bestaat, Duitsland '(Parlementarische) Staatssekretäre' kent en het Verenigd Koninkrijk soortgelijke executieven onder de namen '(Junior)minister' en 'Undersecretary'. Onze staatssecretarissen zijn reeds vice-ministers, doch worden ten lande niet zo genoemd. Wellicht voorkomt een te zeer hechten aan status een efficiëntere organisatie.

    • Dr. A.J. Pessers