Tommel buigt voor eis Kamer

DEN HAAG, 4 FEBR. Staatssecretaris Tommel (Volkshuisvesting) wil 65-plussers met een bepaald eigen vermogen het recht op huursubsidie laten behouden. Aan de wens van de Tweede Kamer om de maximale vermogensgrens ook voor 55-plussers te laten gelden, komt hij niet tegemoet.

Dat blijkt uit een brief van de staatssecretaris aan de Tweede Kamer. Tommel legt de grens voor het toegestane eigen vermogen voor 65-plussers met huursubsidie bij 65.000 gulden (alleenstaanden) en 90.000 (gezinnen). Wie jonger is, mag respectievelijk maximaal 38.000 en 56.000 gulden eigen vermogen hebben, om nog in aanmerking te kunnen komen voor huursubsidie.

Oorspronkelijk wilde de staatssecretaris de vermogensgrens van 38.000 en 56.000 gulden voor iedereen laten gelden. Met name de VVD wees er vorige week in een debat op dat dit voormalig zelfstandigen die vermogen hebben gespaard, zou duperen.