Telegraaf klaagt over NOS-reactie

DEN HAAG, 4 FEBR. De Telegraaf heeft in een brandbrief aan de Tweede Kamer zijn beklag gedaan over de weigering van de NOS om het krantenconcern de beschikking te geven over de omroepgegevens voor de gehele week. Bestuurslid drs. A. Swartjes van de uitgever dringt er op aan dat de Kamer de NOS via de Mediawet verplicht die gegevens beschikbaar te stellen.

Volgens Swartjes heeft overleg tussen de NOS en de Telegraaf niets opgeleverd. Er dreigt concurrentievervalsing als staatssecretaris Nuis het monopolie op de omroepgegevens bij wet ongedaan wil maken, maar de NOS niet wil dwingen de informatie ook aan de commerciële uitgevers te leveren. Een woordvoerder van de NOS zegt dat de situatie “nog te onduidelijk” is om met De Telegraaf tot zaken te komen. Hij geeft wel toe dat ze “er niet om zitten te springen die rechten te verkopen”.

De publieke omroepen mogen hun omroepbladen uitbouwen tottelevisietijdschriften. De EO gaat bijvoorbeeld het blad Eva uitgeven en de Tros wil met uitgeverij Audax een maandblad over muziek in de markt te zetten. Veronica mag als commerciëel bedrijf wel met de programmagegevens aan de slag voor een eigen blad, de uitgever van de Telegraaf daarentegen wordt deze mogelijkheid onthouden. De Tros heeft vorig jaar het contract voor Tros Kompas met De Telegraaf opgezegd en is overgestapt naar bladenuitgever Audax. De Telegraaf heeft daarop plannen gesmeed om zelf een omroepblad uit te geven, maar stuit op de weigering van de NOS de benodigde programmagegevens aan te leveren.

Swartjes schermt in zijn brief met de mogelijkheid van een beklagprocedure wegens concurrentievervalsing. Dat kan bijvoorbeeld via een klacht bij de minister van Economische Zaken. Daarmee is echter zoveel tijd gemoeid dat de wetgever zelf moet ingrijpen, betoogt de Telegraaf-topman.