Technolease

In zijn artikel van zaterdag 1 februari over de technolease construeert schrijver Banning een kinderachtige ruzie tussen de heer Timmer en mij, wat er toe zou hebben geleid dat ik in oktober 1993 over de radio met opzet een verhaal over de technolease naar buiten zou hebben gebracht.

Beide dingen zijn onwaar. Met de heer Timmer heb ik steeds goed kunnen opschieten en het andere is gewoon gejokt.

Op 8 oktober 1993 werd ik in een programma van de VPRO plotseling geconfronteerd met vragen over de financiële hulp aan Philips. Ik voelde mij daardoor nogal overvallen (je hoort dat zelfs duidelijk op de band) en heb een paar weinig zeggende zinnen gebruikt plus geen commentaar. Het woord technolease is zelfs niet naar voren gekomen. Pas tien maanden later, namelijk op 26 augustus 1994, heb ik in een lang interview, toevallig weer voor de VPRO, over de technolease gesproken maar die was toen al bekend. De heer Banning weet dat alles, maar omdat hij het nodig had voor zijn betoog heeft hij de twee interviews maar in elkaar geschoven en een eerder jaar doen plaatsvinden.

Toevallig (?) heeft de heer Banning mij enkele weken geleden nog het een en ander gevraagd over sommige 'technicalities' van de technolease. Hij heeft daarbij niets gezegd over zijn artikel en ook niets gecheckt van zijn beweringen.

    • J.E. Andriessen
    • Oud-Minister van Ez