Star Noors beleid hinder voor CSM

AMSTERDAM, 4 FEBR. Levensmiddelenproducent CSM ondervindt hinder van de Noorse overheid bij de afronding van de afgelopen zomer aangekondigde overname van de Scandinavische snoepgoedfabrikant Malaco.

“Door de formalistische opstelling van de Noorse overheid kon de acquisitie van Malaco nog niet worden afgerond,” zo liet CSM-directievoorzitter ir. G.M.L. van Loon vanochtend weten bij een toelichting op het jaarverslag (1995/'96) dat het bedrijf vandaag presenteerde.

De “formalistische opstelling” van de Noorse overheid heeft overigens niet direct betrekking op CSM zèlf, maar op het Amerikaanse Kraft Frea dat Malaco aan CSM verkoopt. Kern van de problemen vormen de afspraken die Kraft Frea zou hebben gemaakt met de Noorse overheid over de werkgelegenheid. Wat die afspraken precies zijn kon Van Loon niet zeggen, daar CSM buiten deze afspraken staat. CSM wees er vanochtend wel op dat de werkgelegenheid van Malaco in Noorwegen van relatief geringe omvang is. In Noorwegen staat slechts een verkooporganisatie van Malaco. In Denemarken en Zweden staan de produktie-eenheden.

CSM heeft goede hoop dat de aquisitie binnen enkele maanden zal zijn afgerond en dat Malaco dan in de CSM-boeken kan worden geconsolideerd. Volgens Van Loon zal CSM evenwel “compensatie” vragen van Kraft Frea indien de problemen “al te lang duren.”

Malaco, marktleider in Zweden, Noorwegen en Denemarken heeft een jaaromzet van 215 miljoen gulden en meer dan 700 personeelsleden. Het bedrijf produceert en verkoopt onder meer drop, winegums, toffees en kauwgom.

De CSM-top maakte vanochtend bij de presentatie van het jaarverslag bekend dat de nettowinst en de kasstroom per aandeel CSM over het lopende boekjaar (tot 30 september 1997) “wederom een stijging te zien zullen geven.”

Zoals bekend steeg de nettowinst van CSM afgelopen boekjaar (tot 30 september 1996) met 8,1 procent tot 201,6 miljoen gulden. Het bedrijfsresultaat nam met 8,6 procent toe tot 293 miljoen. De netto-omzet steeg met 11,2 procent tot 3 miljard gulden.

Deze omzetgroei komt grotendeels door overnamen van CSM de afgelopen jaren. Zij voegden in totaal 225 miljoen gulden aan de omzet toe.

De buitenlandse activiteiten maakten 60 procent van de omzet uit. De ingrediëntendivisie maakt inmiddels 43 procent van de concernomzet uit en is uitgegroeid tot de grootste divisie, naast de levensmiddelen(40 procent) en suiker (17 procent).