Rede voor ondernemers; Offensief Major tegen beleid EU

LONDEN, 4 FEBR. De Britse premier Major maakt de bezwaren van de Conservatieven tegen verdere Europese integratie vandaag tot een van de hoofdthema's in de aanloop naar de verkiezingen in Groot-Brittannië.

In een poging zich af te zetten tegen Labour opent hij de aanval op “de fundamenteel verkeerde” aanpak van de Europese Unie als het gaat om bevordering van de werkgelegenheid en economische ontwikkeling.

In een toespraak tot 200 Europese ondernemers zal hij zich vanavond in Brussel fel afkeren van de sociale richtlijnen in het Verdrag van Maastricht die zaken als een wettelijk minimumloon en een maximum werkweek verplicht stellen. Major heeft in 1991 bedongen dat Groot-Brittannië zich niet aan die sociale paragraaf hoeft te houden. Maar Labour wil die sociale afspraken alsnog ondertekenen. Over de hoofden van de Europese ondernemers waarschuwt Major de Britse kiezers dat de sociale paragraaf als Paard van Troje zal fungeren voor een wederopleving van vakbondsmacht en “al die andere problemen die ons in de jaren zeventig op de knieën dwongen.”

Zijn waarschuwing komt een dag nadat de Conservatieve partij haar nieuwste verkiezingsaffiche ten doop hield. Ondertekening van de sociale paragraaf komt Groot-Brittannië volgens de begeleidende tekst te staan op het verlies van honderdduizenden banen. Het affiche laat een leeuw zien die huilt.

Major houdt zijn toespraak in Brussel, in de schaduw van het hoofdkwartier van de Europese Unie. Dat de premier 'het hol van de leeuw' opzoekt, wordt in Britse Conservatieve kringen als vertoon van kracht gezien: de regering laat zich niet langer door de Europese partners in de verdediging drukken maar zoekt de aanval.

Major vergelijkt de “dynamische” economie van Groot-Brittannië - “het ondernemingscentrum van Europa” - vanavond met de rigide modellen van Duitsland en Frankrijk. De hoge werkloosheid op het Europese vasteland is volgens hem een direct gevolg van de sociale paragraaf en andere sociale overregulering. Europa staat voor de keuze tussen “de ondernemingsaanpak en het sociale model”, aldus Major.

De Labour-woordvoerder voor buitenlandse zaken Robin Cook zei afgelopen weken dat Groot-Brittannie begin volgend jaar het voorzitterschap van de Europese Unie moet gebruiken om een bondgenootschap met andere lidstaten te vormen als tegenwicht voor de machtige Frans-Duitse alliantie die op verdere Europese integratie aanstuurt.

    • Dick Wittenberg