Protest tegen mestbeleid; Twaalfduizend boeren contra verplichtingen

DEN HAAG, 4 FEBR. Ongeveer twaalfduizend boeren hebben zich aangesloten bij de boycot tegen het voorgenomen mestbeleid van de ministers Van Aartsen (Landbouw) en De Boer (Milieubeheer). Dit heeft een woordvoerder van het boerenactiecomité 'Wij zijn het zat' desgevraagd meegedeeld.

De boeren protesteren tegen het mestbeleid van het kabinet waarin wordt voorgesteld om vanaf 1998 stapsgewijs de overbemesting terug te brengen en boetes te verhogen.

Ongeveer zestigduizend boeren zijn wettelijk verplicht om voor 1 februari van dit jaar hun mestformulieren en eventuele heffingen naar het Bureau Heffingen in Assen te sturen.

Het comité 'Wij zijn het zat' verwacht dat het aantal boeren dat zal meedoen aan de boycot in de loop van deze week verder zal oplopen. Volgens een woordvoerder van het comité is de verwachting dat in totaal tussen de 20.000 en 25.000 veehouders hun formulieren en heffingen naar het actiecentrum in Wageningen zullen sturen. Daar worden ze voorlopig verzameld.

Volgens het comité komen nog dagelijks postzakken binnen. “De actie loopt naar wens. Er zijn bovendien een aantal boeren die de formulieren thuis houden totdat de Kamer over het mestbeleid heeft besloten. De Kamer zal een aanzienlijke omslag moeten maken om deze boycotactie tot stoppen te brengen”, aldus een woordvoerder. Vorig jaar deden bijna tienduizend boeren mee aan eenzelfde boycotactie. Het ministerie is intussen een juridische procedure begonnen tegen de veehouders.

De coalitiepartijen in de Tweede Kamer vinden de boycotactie van de boeren niet langer aanvaardbaar. Het Kamerlid Huys (PvdA) vindt het onwenselijk dat de boeren “zand in de overheidsmachine strooien”. “In het uiterste geval moeten we misschien maar overgaan tot het sluiten van de bedrijven van boeren die zich blijven verzetten”, aldus Huys eerder.

VVD-woordvoerder Blauw meent dat veehouders die meedoen aan de boycot uitgesloten moeten worden van het zogenoemde herstructeringsfonds van 475 miljoen gulden dat de overheid beschikbaar wil stellen. “Het kan niet zo zijn dat de boeren aan de ene kant niet hun formuliewren inleveren, maar wel aanspraak willen op subsidies”, aldus Blauw.

Kamerlid Ter Veer (D66) vindt de actie van de boeren “te wild”. “Dit zorgt voor een opgeklopt oproer”, meent Ter Veer. Het CDA daarentegen vindt dat de mestvoorstellen van het kabinet “van tafel moeten”. “Het beleid is oncontroleerbaar, veel te kostbaar en ondermijnt het draagvlak van de boeren”, aldus Kamerlid Van der Linden.

De Tweede Kamer zal op 18 februari het mestdebat met de ministers Van Aartsen en De Boer voortzetten.