Philips wil bezetting centrale halveren

EINDHOVEN, 4 FEBR. Philips wil de personeelsbezetting op de concerncentrale in Eindhoven ongeveer halveren. Bij het hoofdkwartier van het elektronicaconcern verdwijnen 325 van de 730 arbeidsplaatsen. De reorganisatie was al vorig najaar aangekondigd, maar Philips bracht gisteren pas de details naar buiten.

Voor circa 140 werknemers wil Philips gedwongen ontslag niet uitsluiten. Het concern zoekt voor hen ander werk, binnen of buiten het bedrijf. De banen van de overige 185 werknemers zijn niet direct in gevaar. Circa 125 van de 325 betrokken arbeidsplaatsen worden overgeplaatst naar Nederlandse Philipsbedrijven en naar de staven van enkele produkt-divisies. Philips verwacht nog eens het verlies van 60 arbeidsplaatsen door de verkoop van de eigen vliegdienst en door de exploitatie van het Evoluon in Eindhoven uit te besteden. Het is de bedoeling dat de betrokken werknemers meegaan naar de nieuwe eigenaren.

De sterk afgeslankte concerncentrale gaat zich toeleggen op de strategische, financiële en bestuurlijke kerntaken ter ondersteuning van de raad van bestuur. Met de ingreep wil Philips-president Cor Boonstra een einde maken aan de overmatige coördinatie en bureaucratie. Het aantal afdelingen binnen de concerncentrale is door de ingreep teruggebracht van dertig naar vijftien.

De vakbond De Unie eist van Philips “een maximale inspanning” voor de 140 getroffen werknemers die overbodig zijn geworden. “Deze ingreep moet zonder ontslagen, want het gaat om een efficiencymaatregel, niet om de afslanking van een verliesgevende activiteit”, zegt bestuurder A. Verhoeven van de Unie.

De VHP (hoger Philips-personeel) betwijfelt of de ingreep zo fiks is als Philips wil doen voorkomen. “Ik heb sterk het gevoel dat deze aankondiging vooral gericht is op de beurs en de aandeelhouders. Zo van: kijk eens hoe flink wij snijden”, zo reageert VHP-bestuurder J. Hermus. Volgens hem is van een halvering van de concernstaf geen sprake omdat die in totaal uit 1000 tot 1100 mensen bestaat. Hermus denkt dat “toch nog een stevige concerncentrale overeind blijft”. De bond had met erger rekening gehouden.

De vakbonden vrezen wel voor wat zij noemen het 'harmonica-effect'. Verschillende mensen worden nu van de corporate staff overgeheveld naar de divisies en de landenorganisaties. En de plannen van Boonstra voorzien erin dat ook daar het nieuwe bestuursmodel, bericht op kerntaken, op helderheid en het duidelijk leggen van verantwoordelijkheden, wordt toegepast. Dat zal volgens de VHP betekenen dat ook daar - het gaat bij de divisies om 2000 tot 3000 man plus nog eens 500 bij de landenorganisaties - banen zullen worden geschrapt.